Lokacija: Područje Općine Martijanec

Objavljeno: 25. listopada 2019. u 21:21h

Jesensko čišćenje okoliša 2019.

Udruga „Sveti Martin“ uključila se u još jednu akciju čišćenja okoliša koju je u subotu, 26. 10. 2019. organizirala Općina Martijanec u suradnji s Prekom d.o.o iz Preloga. U akciji je sudjelovalo više udruga s područja Općine kako bi se očistio što veći dio onečišćenog okoliša. Udruga „Sveti Martin“ bila je zadužena za prikupljanje otpada u šumarku uz novoasfaltiranu cestu Slanje-Stari Vrh. Nekolicina članova je zajedno s članovima NK Polet Martijanec, dan prije prikupljala otpad uz cestu i u šumi na lokaciji Pilišće – Gornji Martijanec. Na obje lokacije ukupno je prikupljeno oko 6 m3 raznovrsnog otpada.

Zabrinjavajuća je slika šuma i okoliša u Općini. Ne razmišljajući o posljedicama, uz cestu i putove kojima prolaze, ljudi ravnodušno ostavljaju svakakvi otpad. Naišli smo na mnoštvo plastičnih boca, brojnih bočica otrova opasnih po zdravlje čovjeka i prirode, omota različitih vrsta otrova (herbicida, fungicida..). Pronašli smo veliku količinu dječjih pelena, gume od traktora, plastične kanistre za motorna ulja, staklene boce, metalne kante, posuđe i cijevi. Očistili smo dio šumarka uz cestu u dionici od 100 m. Nažalost, ostalo je još otpada koji namjeravamo zbrinuti u sljedećim akcijama čišćenja.

Ovom prilikom molimo ljude da ne bacaju otpad! Općina Martijanec osigurala je način zbrinjavanja otpada, stoga nema potrebe činiti štetu vlastitom okolišu. Važno je na vrijeme shvatiti da na taj način štetu činimo sebi!

Na ostalim lokacijama mogla se vidjeti slična slika. U Hrastovljanu i Čičkovini u akciji su sudjelovali NK Razvitak Čičkovina-Hrastovljan i Udruženje za lov, ribolov i zaštitu prirode „Zelengaj“. Prikupili su ukupno 10 120L vreća raznog otpada, od čega 2 vreće stakla. NK Dinamo 01 Vrbanovec prikupljao je smeće u šumarku uz cestu Vrbanovec – Gornji Martijanec, a KUD Martijanec u šumarku uz cestu Sudovčina – Gornji Martijanec. Članovi Vatrogasne zajednice Općine Martijanec svojim su vatrogasnim kombijima prevozili ljude do određenih lokacija te su prikupljali raznovrsni otpad po mjesnim grobljima.

Ovoj se akciji ponovno odazvao velik broj ljudi, njih 50-ak. Udruge su se okupile oko 8 sati ispred Društvenog doma gdje su se dogovorile i rasporedile po lokacijama koje će čistiti. Akcija je trajala do 11 h. Nakon odrađene akcije čišćenja, sudionicima je za okrijepu osigurano piće i gulaš. U akciji je ukupno prikupljeno oko 15 m3 otpada i oko 150 kg tekstila.