Gospoštija martijanečka – baština obitelji Rauch

Projekt završen: 19. prosinca 2021.

Tematska izložba „Gospoštija martijanečka – baština obitelji Rauch“ posvećena je životu i djelovanju baruna Raucha u martijanečkome kraju. Plemićka [...]

Suvenir Općine Martijanec

Projekt završen: 11. studenoga 2021.

U tekstu prvog broja časopisa „Martinovo pero“ („Koraci diva – Stopa sv. Martina“ – autor Matija Ploh)  detektirali smo [...]

Fotomonografija sakralne arhitekture i umjetnosti župe Svetog Martina biskupa

Planirani početak: 11. studenoga 2020.

Čak tri sakralna objekta na području župe Svetog Martina biskupa nalaze se u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske kao [...]

Monografija Općine Martijanec

Planirani završetak: 11. studenoga 2022.

Izrada monografije Općine Martijanec je projekt na kojem radimo već nekoliko godina.  Tim istraživača i autora marljivo prikuplja povijesne [...]

Malonogometni turnir “Cirkvenica” u Križovljanu

Projekt pokrenut: 09. srpnja 2017.

Od 2017. godine organiziramo malonogometni turnir na mantinele naziva Cirkvenica koji dolazi od pojma cirkva (zbog toga jer se [...]

Glasnik “Martinovo pero”

Projekt pokrenut: 11. studenoga 2019.

“Martinovo pero” je glasnik Udruge Sveti Martin koji je koncipiran u dvije cjeline. U prvom dijelu časopisa intencija nam [...]

Martijanečka gastronomija

Projekt završen: 11. studenoga 2019.

Ideja za prikupljanjem recepata došla je prilikom izložbe starih fotografija koju smo održali 2018. godine. Na nekim fotografijama starim [...]

Razglednica i prigodni žig u suradnji s Varaždinskim klubom kolekcionara

Projekt završen: 12. studenoga 2019.

U darovnici Bele IV. iz 1259. godine po prvi put se spominju crkva Sv. Križa iz Križovljana i crkva [...]