Gospoštija martijanečka – baština obitelji Rauch

Projekt završen: 19. prosinca 2021.

Tematska izložba „Gospoštija martijanečka – baština obitelji Rauch“ posvećena je životu i djelovanju baruna Raucha u martijanečkome kraju. Plemićka [...]

Suvenir Općine Martijanec

Projekt završen: 11. studenoga 2021.

U tekstu prvog broja časopisa „Martinovo pero“ („Koraci diva – Stopa sv. Martina“ – autor Matija Ploh)  detektirali smo [...]

Razglednica i prigodni žig u suradnji s Varaždinskim klubom kolekcionara

Projekt završen: 12. studenoga 2019.

U darovnici Bele IV. iz 1259. godine po prvi put se spominju crkva Sv. Križa iz Križovljana i crkva [...]

Martijanečka gastronomija

Projekt završen: 11. studenoga 2019.

Ideja za prikupljanjem recepata došla je prilikom izložbe starih fotografija koju smo održali 2018. godine. Na nekim fotografijama starim [...]