Projekt završen: 19. prosinca 2021.

Gospoštija martijanečka – baština obitelji Rauch

Tematska izložba „Gospoštija martijanečka – baština obitelji Rauch“ posvećena je životu i djelovanju baruna Raucha u martijanečkome kraju. Plemićka obitelj Rauch gospodarila je vlastelinstvom Martijanec od prve polovice 19. stoljeća do kraja Drugog svjetskog rata. Tijekom tog dugog razdoblja značajno su utjecali na gospodarski i društveni život žitelja Martijanca i okolnih naselja kroz koja se protezalo njihovo vlastelinstvo, odnosno gospoštija martijanečka.

Bogata baština obitelji Rauch na izložbi je prikazana fotografijama, dokumentima i novinskim isječcima na grafički oblikovanim plakatima. U prvome dijelu izložbe predstavljeni su članovi plemićke obitelji Rauch te izgled vlastelinstva Martijanec. Osobit je naglasak stavljen na vanjsko i unutarnje uređenje klasicističkog dvorca Patačić – Rauch. Baruni Rauch bili su najveći veleposjednici u Martijancu. Na njihovom vlastelinstvu razvijale su se različite grane poljoprivrede, poljodjelstvo, stočarstvo i vinogradarstvo, a znatan dio zemljišta činile su šume pogodne za lov.

U drugome dijelu izložbe prezentiran je doprinos obitelji Rauch školskim, vjerskim i gospodarskim prilikama u martijanečkome kraju. Rauchovi su bili patroni župe sv. Martina biskupa, promicali su razvoj školstva, a hrvatski ban, barun Pavao Rauch, potaknuo je osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Martijanec. Posljednji dio izložbe posvećen je svakodnevici obitelji Rauch i Vučetić. Posebnost su originalni predmeti koje Martijančani čuvaju u svojim domovima, a koji dokazuju da baština obitelji Rauch nastavlja živjeti u Martijancu.

Izložba je ostvarena pod pokroviteljstvom Općine Martijanec u organizaciji Udruge „Sveti Martin“ Martijanec, suorganizaciji Gradskog muzeja Varaždin te uključivanjem velikog broja posuditelja koji su ustupili svoju građu za izlaganje, na čemu im iskreno zahvaljujemo. Uz izložbu je snimljen popratni dokumentarni film koji će gledatelje dodatno upoznati s bogatstvom baštine Rauchovih u Martijancu. U konačnici, želja nam je izložbom i filmom doprinijeti očuvanju i promicanju kulturnih i povijesnih dobara martijanečkog kraja povezanih s likom i djelom obitelji Rauch.