Fotomonografija sakralne arhitekture i umjetnosti župe Svetog Martina biskupa

Planirani početak: 11. studenoga 2020.

Čak tri sakralna objekta na području župe Svetog Martina biskupa nalaze se u registru kulturnih dobara Republike Hrvatske kao [...]