Projekt pokrenut: 09. srpnja 2017.

Malonogometni turnir “Cirkvenica” u Križovljanu

Od 2017. godine organiziramo malonogometni turnir na mantinele naziva Cirkvenica koji dolazi od pojma cirkva (zbog toga jer se zemljište na kojem se nalazi igralište nalazi uz crkvu).

To je turnir u malom nogometu na mantinele koji se igra na terenu dimenzija 20x10m. Igra se 3 na 3, a veličina golova je 120 x 80cm. Turnir se igra loptom za futsal veličine 4, a traje od 01. do 02. kolovoza 2020. godine.

Od 2019. godine se turnir igra u spomen na nedavno preminulog Ivicu Blažina – Žacu koji je bio jedan od organizatora i sudac na prva dva održana turnira. Tada je i kompletno obnovljen teren za odigravanje turnira. Dodana je nova podloga i postavljene su kompletno nove mantinele i golovi. Igra se 3na3 na terenu dimenzija 20x10m loptom za futsal, veličine 4.

Turnir je odlično prihvaćen u lokalnoj zajednici i svake godine bilježi sve veću posjetu i interes za prijavama na turnir.