Planirani završetak: 11. studenoga 2022.

Monografija Općine Martijanec

Izrada monografije Općine Martijanec je projekt na kojem radimo već nekoliko godina.  Tim istraživača i autora marljivo prikuplja povijesne izvore i literaturu, a uskoro se spremamo na  interpretaciju i prezentaciju prikupljenog gradiva.

Tim istraživača i autora:

Dionici s kojima također surađujemo su predstavnici Općine Martijanec na čelu sa načelnikom Draženom Levakom i predstavnici udruga s područja Općine Martijanec.

Kako bismo obuhvatili cjelokupnu povijest općine radna skupina je definirala teme i poglavlja radnih naslova:

  1. Geografska obilježja općine Martijanec
  2. Povijesni razvoj općine Martijanec
  3. Župa Martijanec
  4. Gospodarski razvoj i suvremena obilježja
  5. Društveni i kulturni život
  6. Baština
  7. Resursi i potencijali za budućnost

Projekt planiramo realizirati 2020. godine.