Lokacija: Kulturno informativni centar - prostorije udruge

Objavljeno: 08. studenoga 2018. u 20:33h

Izložba fotografija 2018. godine

Izložba fotografija otvorena je u sklopu proslave Dana Općine 2018. godine. 

Izložene fotografije tematski su podijeljene u sedam skupina prema naslovima: religija, škola, sport, gorice, djeca, vojnici i svatovi.

–  Naslovi tema otkrivaju nam koje su aktivnosti bile područje interesa naših predaka u 20. stoljeću. Svaka fotografija govori o kulturi, tradiciji i povijesti naše zajednice.  Na našu inicijativu, Općina je proslavila 130 godina od prvog osnutka i 25 godina od ponovne obnove Općine u Republici Hrvatskoj. Povijest Općine istraživali su naši vrijedni članovi, a kronološki pregled povijesti također je izložen na jednom od postavljenih izložbenih panoa. Nakon izložbe, fotografije planiramo digitalizirati i arhivirati.

Predsjednik Ivan Ploh je najavio i izradu monografije Općine Martijanec te pozvao sve zainteresirane mještane da daju svoj doprinos projektu.