srp
03
2020

Održan sastanak radne skupine za izradu monografije Općine Martijanec

Održali smo peti sastanak radne skupine za izradu monografije Općine Martijanec u sklopu projekta „Integracija u Općini Martijanec II”.  U prijašnjim sastancima okupili smo tim stručnjaka koji će raditi na istraživanju i pisanju monografije (interpretacija literature i povijesnih izvora). Definirali smo sadržaj, opseg i odredili konačne rokove. U projektu „Integracija u Općini Martijanec iz 2019. […]

stu
10
2019

Kulturno-gastronomski program

Treći dan proslave dana Općine Martijanec održan je kulturno gastronomski program udruge “Sveti Martin”  u sklopu kojeg je održana i promocija razglednice Martijanca, prigodnog žiga i prvog broja glasnika „Martinovo pero“. Sam glasnik podijeljen je na dva dijela. Prvi dio govori o aktivnostima koje je udruga provodila tijekom 2019. godine dok se drugi dio odnosi […]

stu
08
2018

Izložba fotografija 2018. godine

Izložba fotografija otvorena je u sklopu proslave Dana Općine 2018. godine.  Izložene fotografije tematski su podijeljene u sedam skupina prema naslovima: religija, škola, sport, gorice, djeca, vojnici i svatovi. –  Naslovi tema otkrivaju nam koje su aktivnosti bile područje interesa naših predaka u 20. stoljeću. Svaka fotografija govori o kulturi, tradiciji i povijesti naše zajednice.  […]